Du er blitt oppsagt - hva gjør du nå?

Når et arbeidsforhold avsluttes ved oppsigelse fra arbeidsgiver, kan det ofte være nokså dramatisk for den det gjelder. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i noen viktige rettsregler rundt avslutning av et arbeidsforhold ved oppsigelse sett fra arbeidstakers side. Et arbeidsforhold blir vanligst avsluttet ved en oppsigelse, og arbeidsmiljøloven har en rekke regler som det er viktig å kjenne til.

Read More
Burde du tegne boligselgerforsikring?

Som selger av bolig er det mange ting å tenke på, eksempelvis om det er nødvendig å tegne boligselgerforsikring, tidligere kalt eierskifteforsikring. En boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som helt eller delvis dekker ditt økonomiske ansvar, dersom det skulle oppstå en konflikt mellom partene i etterkant av boligsalget.

Read More
Oppsigelse - Tabbene som kan koste deg dyrt

Som advokat er det særlig ett saksområde som stadig overrasker meg, ett saksområde hvor man vil, og bør, forvente at partene opptrer ryddig og «etter boka», men hvor man ofte opplever at den profesjonelle part (arbeidsgiver) har liten forståelse for, eller i beste fall kunnskap om, helt grunnleggende spilleregler i arbeidslivet. Det jeg tenker på er når man som arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt mot den ansattes ønske.

Read More
Skjevdeling av næringsvirksomhet

Jeg har tidligere skrevet generelt om skjevdelingsreglene som parallelt med særeiereglene lar en ektefelle holde deler av verdiene utenfor skiftet ved det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd.

Når en ektefelle bringer næringsvirksomhet inn i ekteskapet og selv arbeider i virksomheten kan det oppstå vanskelige bevisspørsmål ved anvendelsen av skjevdelingsreglene. Hvor store verdier kan «klart føres tilbake til» næringsvirksomheten ektefellen eide da ekteskapet ble inngått? De samme utfordringer oppstår også hvis man arver en virksomhet (eller mottar den som gave) under ekteskapet.

Read More
Rettshjelpsdekning – din mulighet for reduserte advokatutgifter

Det er en ganske utbredt oppfatning at det å engasjere advokat fort kan bli kostbart. Det finnes mange grunner til at timeprisen er høy, men det er ikke alltid du trenger å betale hele advokatregningen selv. En del vanlige forsikringer som gjelder innbo, hus, hytte, bil og båt inneholder ofte en såkalt rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter i visse type saker.

Read More
Når uhellet først er ute

I disse ferietider tar mange pause fra det man gjør til daglig, og drar til spennende steder, eller gjør andre aktiviteter enn man vanligvis gjør. Enten du oppholder deg i Spania, i skjærgården eller til fjells, er det lurt å være forberedt på det vi håper ikke skal skje – en ulykke.

Read More
Nå blir du registrert i et gjeldsregister!

Finansdepartementet har besluttet at det skal etableres flere gjeldsregistre over sikret og usikret gjeld, for å motvirke overbelåning. Hittil har det vært enkelt i dagens lånemarked å villede långivere om gjeldsbyrden ved opptak av nye lån. Du har kanskje hørt om noen som tok opp et forbrukslån for å bruke det som «egenkapital» for et boliglån?

Read More
Ulike eierformer – Hva betyr det for deg?

I dagens marked vil du komme over ulike eierformer. Som kjøper er det viktig å sette seg inn i hva disse betyr, noen gir deg fri salgs- og utleierett. Andre har igjen strenge forholdsregler. Dette behøver nødvendigvis ikke bety at det ene er bedre enn det andre. Det kommer an på hva som er ditt behov.

Read More
Eie eller leie bolig, hva er best for deg som student?

Sommeren er kommet og for de fleste en etterlengtet sommerferie. Noen benytter ferien til å reise og oppleve nye steder, noen jobber og tjener penger, mens andre bruker late feriedager med beina på bordet og bruker tiden med venner og familie.

Uansett hva du bruker feriedagene vil det være lurt å planlegge høsten. Kanskje du bor ideelt der du bor i dag, eller kanskje du ønsker deg ut av kollektivet eller barndomshjemmet og ønsker deg inn i noe du kan kalle ditt eget. For mange starter et nytt studieår med flytting til et nytt sted, og dermed behovet for et nytt hjem.

Read More
Personskade – veien til riktig erstatning

Dersom du blir skadet i en ulykke, enten det er i trafikken eller på arbeid, eller har pådratt deg en yrkessykdom, dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Å få bistand fra en spesialisert personskadeadvokat vil gi deg en rekke fordeler når du som privatperson ønsker en vurdering av om du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Read More
Intervju med Alexander Bekkevold

Vi har utvidet teamet vårt og har vært så heldige å få med oss advokat Alexander Bekkevold på laget. Alexander har arbeidet ca. 9 år i Oslo og er spesialisert innen erstatningsrett og personskader. Andre arbeidsområder er bl.a. eiendom, arbeidsrett, familie-, barn- og arverett.

I den anledning har Sørlandsavisen Kristiansand et intervju med Alexander. Hele intervjuet kan du lese HER i Sørlandsavisen.

Read More
Kjøp av dyr – hvilke rettigheter har du?

Vårt kontor fikk forleden en henvendelse fra en familie som hadde kjøpt en valp høsten 2018. Nå viser det seg at valpen har en sykdom som krever en forholdsvis kostbar behandling. Familien har ingen forsikring som vil dekke kostnadene til veterinær og spørsmålet var om man kunne kreve at selger betalte for behandlingene.

Read More
Slik selger du boligen skattefritt!

I Norge er salg av eiendom i utgangspunktet skattepliktig. Men det er en del unntak i lovverket som gjør at de aller fleste som selger en bolig de selv bor i kan selge boligen uten gevinstskatt. Jeg vil i artikkelen presentere hvordan du kan selge boligen skattefritt, men også i hvilke tilfeller du må betale gevinstskatt.

Read More
Skadet på jobb – hvilke skader dekkes av yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte som gjelder ulykker på jobb eller yrkessykdom. I en skadesituasjon kan noen likevel bli overrasket over at NAV og forsikringsselskapet ikke tar ansvar for noen type hendelser som juridisk sett ikke faller innenfor begrepet «ulykke».

Read More