Ulike eierformer – Hva betyr det for deg?

 
 
eiendomsmegler kristiansand - Marius Mykland Andreassen

I dagens marked vil du komme over ulike eierformer. Som kjøper er det viktig å sette seg inn i hva disse betyr, noen gir deg fri salgs- og utleierett. Andre har igjen strenge forholdsregler. Dette behøver nødvendigvis ikke bety at det ene er bedre enn det andre. Det kommer an på hva som er ditt behov.

Som boligkjøper er det viktig at du vet forskjellene på de ulike eierformene vi har i dag, slik at du kan gjøre gode og riktige valg. Hva salgs type bolig du ønsker, som enebolig, rekkehus eller leilighet, sier ingenting om eierformen. Det er fordeler og ulemper ved alle eierformer, men det skal alltid være trygt å kjøpe alle typer bolig, så lenge du sjekker at sameiet, borettslaget eller boligaksjeselskapet er drevet på en god måte. I denne artikkelen vil jeg presentere en oversikt over de eierformene vi har i dag.

Eiet (selveiet) bolig

Selveierbolig betyr at du eier hele boligen selv og har full råderett over denne. Det betyr at du kan kjøpe, selge, pusse opp, leie ut eller belåne boligen fritt. Vær her allikevel oppmerksom på reguleringsplanen for området som kan inneholde begrensninger. For leiligheter benyttes betegnelsen eierseksjon eller selveierleilighet.

Kjøper du en bolig med eget gårds- og bruksnummer eller en eierseksjon i et eierseksjonssameie, dokumenteres ditt eierskap ved at du får utstedt skjøte på eiendommen. Skjøtet tinglyses i grunnboken hos Kartverket i Hønefoss. Ved tinglysningen av skjøte påløper det dokumentavgift som utgjør 2,5% av kjøpesummen.

Borettslag

En borettslagsleilighet er det samme som en andelsleilighet. En borettslagsbolig kan være leilighet, rekkehus, tomannsbolig, enebolig eller fritidsbolig. Et borettslag kan organiseres som et frittstående borettslag, eller som et borettslag tilknyttet et boligbyggelag. Dersom du kjøper en andel i et borettslag, eies eiendommen av borettslaget, men du får enerett til å bruke en bestemt bolig. Du eier med andre ord ikke boligen direkte, men indirekte gjennom at du eier en andel som gir bruksrett til boligen.

På grunn av eierforholdet over blir eierne av andelen heller ikke direkte ansvarlige overfor borettslagets kreditorer. Dersom du kjøper en borettslagsleilighet med fellesgjeld betales ikke denne inn ved kjøp, men betales ned gjennom felleskostnadene. Vær oppmerksom på at noen borettslag tilbyr IN-ordning som gjør at du kan velge å betale ned fellesgjelden. Dette påvirker igjen de månedlige felleskostnadene.

Ditt eierskap av andelen i borettslaget registreres i Borettsregisteret, som føres av Kartverket i Ullensvang. I motsetning til selveier betales det ingen dokumentavgift ved kjøp av borettslagsandel.

Aksjebolig

Denne type eierform ligner borettslagsbolig. Hovedforskjellen er at du kjøper en eller flere aksjer tilknyttet eksklusiv bruksrett til en bestemt bolig. Ved kjøp av en aksjebolig, blir du medeier (aksjonær) i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Som regel kan aksjene selges fritt for markedspris, men det kan være avtalt former for forkjøpsrett. Ditt eierskap av aksjeboligen noteres ved at du som aksjeeier blir notert i aksjeboken.

Fra 1. juli 1960 var det ikke lenger tillatt å etablere nye boligaksjeselskaper. Allerede opprettede boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven og deler av borettslagsloven.

Tomtefeste

En festetomt er en tomt som er leiet ut til den som bruker tomten. Den som eier tomten (grunneier) og den som leier tomten kalles henholdsvis bortfester og fester. Kjøper du en bolig på festet tomt blir du altså eier av boligen, men fester (leietager) av tomten boligen står på. Avtale om feste av tomt reguleres av tomtefesteloven.

Festeren har som hovedregel rett til fritt å kunne overdra festeretten og eventuelle bygninger til ny fester, men bortfester kan imidlertid ta forbehold om godkjenning av overdragelsen. Det skal dog foreligge en saklig grunn for at godkjenningen nektes. Vær oppmerksom på at det betales en årlig festeavgift til bortfester for leie av tomten. Før du kjøper en bolig på festet tomt må du gjøre deg kjent med innholdet i festekontrakten. Her vil det normalt fremkomme når festeforholdet løper ut, forkjøpsrett, hva den årlige festeavgiften er og adgang til å regulere denne.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du har spørsmål om boligmarkedet, kjøp og salg av bolig. Vi hjelper deg gjerne!

Relaterte artikler: 📄


Student - eie eller leie …… Les mer
Slik selger du boligen …… Les mer
Tips før salg av bolig ……. Les mer
Derfor er en verdivurdering av din …… Les mer
Hva følger med når du kjøper bolig ….. Les mer
Tips før boligfotografering ….. Les mer
Regjeringen vil forby å selge ….. Les mer
Rettigheter ved boligkjøp ….. Les mer
Opplysningsplikt ved kjøp og salg ….. Les mer
Selgers ansvar ved salg ….. Les mer 
eiendomsmegler kristiansand - Maiurs M. Andreassen

Eiendomsmegler Marius Mykland Andreassen
400 56 600
marius@skivikmail.no

 
 
 

Går du går i tanker om å selge boligen din, og vil vite hva den er verd? Fyll ut skjemaet nedenfor for en uforpliktende verdivurdering, og du vil bli kontaktet av en megler som avtaler tidspunkt for befaring.

Vi dekker områdene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Lillesand og Birkeland.