Eie eller leie bolig, hva er best for deg som student?

 
 
Eie eller leie bolig - hva er best for deg som student?
 

Sommeren er kommet og for de fleste en etterlengtet sommerferie. Noen benytter ferien til å reise og oppleve nye steder, noen jobber og tjener penger, mens andre bruker late feriedager med beina på bordet og bruker tiden med venner og familie.

Uansett hva du bruker feriedagene til vil det være lurt å planlegge høsten. Kanskje du bor ideelt der du bor i dag, eller kanskje du vil ut av kollektivet eller barndomshjemmet og ønsker deg inn i noe du kan kalle ditt eget. For mange starter et nytt studieår med flytting til et nytt sted, og dermed behovet for et nytt hjem.

Samme hva grunnen til flyttingen er, er det viktig å tenke igjennom om du skal leie eller eie. For de aller fleste vil det lønne seg å eie kontra leie dersom du har egenkapitalen som trengs enten i form av oppsparte midler eller ved økonomiske bidrag fra familie. Det er en helt spesiell følelse med den første boligen du eier.

Fordeler ved å eie

Fordelen ved å eie kontra leie er mange. Først og fremst betaler du til deg selv og ikke til en utleier. Renter er kostnad, men avdrag er sparing i et stigende marked. Og stiger markedet mer enn rentekostnaden, noe det de siste årene har gjort, tjener du gode penger på å eie boligen selv. Andre fordeler ved å eie er:

• Du får skattefradrag på rentekostnadene.

• Du vil spare opp god egenkapital for å kjøpe noe større når du har behov for det.

• Du kan pusse opp slik du ønsker – det er din bolig.

• Dersom du kjøper en bolig med flere soverom har du mulighet til å leie ut til et ekstra rom til en eller to.

Hvorfor leie?

Dersom din bosituasjon er kortsiktig, dvs. mindre enn 1-2 år kan det være tryggest å leie. Det samme gjelder dersom bosituasjonen din er ustabil og du er usikker på hvor lenge du kommer til å bli boende på samme sted. I noen områder har prisene steget slik at det selv på kort sikt kan lønne seg å kjøpe, men vi vet aldri hva fremtiden bringer, og det beste er da å ha en litt langsiktig tidshorisont for å være trygg på å tjene på investeringen.

Ikke gå i skattefella!

Når du skal selge boligen igjen, er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder for at du skal kunne sitte igjen med en skattefri gevinst. Jeg har tidligere skrevet en artikkel om hvordan du kan selge boligen din skattefritt, men hovedregelen er at gevinst ved boligsalg ikke skattes av når selger har bodd og eiet boligen i minimum 12 av de siste 24 månedene.

Mange boligkjøpere får hjelp av foreldre når det gjelder kjøp av sin første bolig. Det mange ikke tenker over er at om de står som medeiere av boligen, vil de måtte skatte av overskuddet. Dette kan løses ved å la barna stå som eier av boligen alene.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat dersom du har spørsmål om boligmarkedet, kjøp og salg av bolig. Vi hjelper deg gjerne!

eie eller leie bolig - student
 
eiendomsmegler kristiansand - Maiurs M. Andreassen

Eiendomsmegler Marius Mykland Andreassen
400 56 600
marius@skivikmail.no

 
 
 

Går du går i tanker om å selge boligen din, og vil vite hva den er verd? Fyll ut skjemaet nedenfor for en uforpliktende verdivurdering, og du vil bli kontaktet av en megler som avtaler tidspunkt for befaring.

Vi dekker områdene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Lillesand og Birkeland.