Dette er din opplysningsplikt ved salg av bolig

 
 
dette er din opplysningsplikt ved salg av bolig
 

En stadig kilde til nye konflikter er saker om feil og mangler som oppdages etter boligkjøp. Lovverket gir selger en opplysningsplikt overfor kjøper om feil og mangler selger kjente til, men hvilke opplysninger må selger egentlig gi?

Man leser til stadighet i mediene om boligsalg som ble til et mareritt for kjøperne. Som oftest er det kjøper som mener at selger har unnlatt å opplyse om ting ved salg av boligen som kjøper burde vært opplyst om. Kjøper føler seg lurt når han eller hun i etterkant oppdager feil med boligen som ikke var forventet. Resultatet blir en tvist mellom selger og kjøper, som ofte ender med dyre prosesser i rettssystemet. Dersom en selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, risikerer man å bli møtt med krav fra kjøper for feil på boligen som man unnlot å opplyse om. Dette kan være krav om retting av feil og mangler, krav om prisavslag, krav om erstatning og i ytterste konsekvens krav om heving av kjøpet.

Hva plikter selger å opplyse om?

Hvilke opplysninger selger plikter å gi, følger direkte av avhendingsloven § 3-7. Selger skal gi opplysninger om alle omstendigheter ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette vil for eksempel være dersom selger vet at det lekker fra garasjetaket, skal dette opplyses om. Opplysningsplikten strekker seg i utgangspunktet bare til det selger faktisk vet.

Dersom kunnskapen til selger er begrenset, er det tilstrekkelig at selger gir de opplysningene som han eller hun faktisk sitter med. Det vil så være opp til kjøper å foreta ytterligere undersøkelser. En selger trenger ikke selv å foreta undersøkelser for å skaffe mer informasjon om forhold han har begrenset kunnskap om.

Det er viktig å vite at det ikke bare er opplysninger knyttet direkte til boligen som selger har opplysningsplikt om. Det skal nemlig også opplyses om omstendigheter som knytter seg til eiendommen generelt, dersom kjøper har grunn til å regne med å få disse. Noen eksempler på disse opplysningene kan være kranglete naboer, bråk i nabolaget, trafikkstøy o.l.

Gi riktige opplysninger.

Selgers plikt til å gi riktige opplysninger om boligen er en grunnleggende bestemmelse i avhendingsloven § 3-8. Ifølge lovens bestemmelser har eiendommen kun mangel dersom det er gitt gale opplysninger fra selger, og det har virket inn på avtalen. Gale opplysninger som rettes i tide, normalt før bindende bud foreligger, rammes heller ikke av bestemmelsen.

Er du som selger usikker på om en opplysning du gir er korrekt, burde du uttrykkelig ta forbehold om dette overfor kjøper.

Ved salg gjennom eiendomsmegler.

Ved salg gjennom eiendomsmegler, vil megleren innhente de fleste opplysninger fra deg som selger. Du vil i dette tilfellet fylle ut et egenerklæringsskjema som oppfyller kravene til opplysningsplikten. Dersom det også er utarbeidet en tilstandsrapport på boligen, vil den gi informasjon om boligens tilstand. En kjøper vil ha ansvar for å sette seg inn i disse dokumentene.

Opplysninger om boligen fremkommer i salgsoppgaven. Det er viktig at før eiendommen legges ut på det åpne marked, at salgsoppgaven leses nøye igjennom av deg som selger. Dersom det er åpenbare feil eller mangler ved informasjonen som er gitt, kan selger bli holdt ansvarlig for dette. Eiendomsmegler må derfor innhente skriftlig godkjennelse fra selger før boligen publiseres.

Avslutningsvis er det kun dersom det har hatt innvirkning på avtalen som er inngått at opplysningene ikke ble gitt eller gitt feil, at selger kan holdes ansvarlig. Et typisk eksempel på dette er der avtalen hadde blitt inngått til en lavere pris dersom opplysningene som var blitt gitt var riktige, eller der avtalen ikke hadde blitt inngått i det hele tatt. Tilbakehold av opplysninger om forhold som er helt bagatellmessige rammes ikke.

Spør din eiendomsmegler.

Hvis du er usikker på hvilken informasjon du skal gi om boligen, kan du alltids ta kontakt med din eiendomsmegler. Han eller hun vil kunne gi deg god veiledning videre når egenerklæringen fylles ut.

din opplysningsplikt ved salg av bolig
 
eiendomsmegler kristiansand - Maiurs M. Andreassen

Eiendomsmegler Marius Mykland Andreassen
400 56 600
marius@skivikmail.no

 
 
 

Går du går i tanker om å selge boligen din, og vil vite hva den er verd? Fyll ut skjemaet nedenfor for en uforpliktende verdivurdering, og du vil bli kontaktet av en megler som avtaler tidspunkt for befaring.

Vi dekker områdene Kristiansand, Søgne, Sogndalen, Lillesand og Birkeland.