Skilsmisse? Samlivsbrudd? Hva har du krav på?

 

Mange som opplever samlivsbrudd får seg en ubehagelig overraskelse når oppgjørets time kommer og økonomisk status foreligger. Delingen av verdier etter et samlivsbrudd kan være komplisert, enten du har vært gift eller i et samboerskap, og mange er ikke klar over hvor lite de har krav på av.

For ektefeller er det økonomiske forholdet regulert i egen lov (ekteskapsloven). Hovedregelen er felleseie, dvs. at verdiene deles likt såfremt det ikke er gjort andre avtaler ved ektepakt eller særeie. Et viktig unntak gjelder verdier som klart kan føres tilbake til noe du eide før ekteskapet ble inngått, eller som du har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen. Slike verdier har du rett til å holde utenfor delingen (skjevdele). Om ektefellen er uenig i skjevdeling, må du kunne dokumentere kravet.

Til forskjell fra ektefeller har ikke samboere noe lovverk som regulerer det økonomiske forholdet mellom partene. Her er det altså ingen regel om felleseie, og hovedregelen for samboere er at du beholder eiendeler du selv har anskaffet. Eiendeler anskaffet i fellesskap eies i sameie. Her vil eierandelen først og fremst avhenge av hvor mye hver av dere har bidratt økonomisk til anskaffelsen. Det finnes imidlertid noen unntaksregler som gjør at samboere kan bli medeiere gjennom indirekte bidrag. Indirekte bidrag som kan gi grunnlag for vederlagskrav vil typisk være arbeid i hjemmet, omsorgsansvar for barn eller betaling av forbruksutgifter.

Reglene for fastsettelse av eierandel er kompliserte. Når samlivsbruddet er et faktum, vil de fleste ønske at de hadde fått satt opp en detaljert samlivsavtale angående eierandel og økonomiske forhold. Hvis ingen slike avtaler foreligger, bør du kontakte en advokat som kan gi deg råd om hva du bør gjøre for å ivareta dine interesser på en best mulig måte.

Våre advokater har lang erfaring i å bistå med økonomisk oppgjør etter samboerskap og skilsmisse. Erfaringsmessig er det enklere å oppnå et godt resultat dersom vi kommer tidlig inn i saken. Dersom du har behov for å rådføre deg med en advokat om hvordan du skal gå frem, ta kontakt med oss for en foreløpig konsultasjon.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss via kontaktskjemaet, via vårt sentralbord 926 15 100 eller
direkte til en av advokatene.

 
 

Skivik & Co hjelper deg i saker som omhandler skilsmisse og samlivsbrudd.

Ønsker du hjelp kan du ta kontakt via vårt sentralbord 926 15 100 , eller du kan fylle ut vårt kontaktskjema under slik at en av våre advokater kan kontakte deg.