Må det betales dokumentavgift ved overføring av bolig mellom ekssamboere?

 

I forbindelse med samlivsbrudd kan det på visse vilkår være fritak for å betale dokumentavgift. Hovedregelen er at det skal betales 2,5% av eiendommens verdi i dokumentavgift til staten når man tinglyser et skjøte fra én person til en annen. (Dette gjelder også for samboere som ønsker å overføre eiendom i løpet av samlivet). Stortinget har imidlertid gjort noen unntak, bl.a. for overføring av hjemmel mellom samboere ved samlivsbrudd.

I loven defineres «samboere» som to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold. Andre samlivsformer, for eksempel bokollektiv, faller utenfor fritaket. I tillegg må ett av følgende vilkår oppfylles for å få fritak:

  1. samboerne har hatt felles folkeregistrerte adresse i minst to år før bruddet, eller

  2. venter, har eller har hatt felles barn.

Selv om partene har bodd sammen i mer enn to år, men ikke har hatt felles folkeregistrert adresse i hele denne perioden, blir det ikke gitt fritak for dokumentavgift. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å legge frem bevis på felles adresse, som for eksempel leiekontrakt, adresseendring fra Posten eller lignende. Felles adresse må dokumenteres med utskrift fra folkeregisteret.

For samboere som har, venter eller har hatt felles barn, stilles det ikke krav om felles folkeregistrert adresse.


Skivik & Co hjelper deg ved spørsmål rundt dokumentavgift og hvordan du går frem for å kreve dokumentavgiftsfritak.

Relaterte artikler: 📄

Slik selger du boligen skattefritt …… Les mer
Derfor er en verdivurdering av ….. Les mer
Hvordan deler man formuen …. Les mer
Eierforhold for samboere - ikke gå ….. Les mer
Skilsmisse? Samslivsbrudd …… Les mer
Slik unngår du samboerfella ….. Les mer
Gjeldsfradrag ved skilsmisse ….. Les mer
Arv og særeie for fritidseiendom ….. Les mer

dokumentavgiftsfritak
 
advokat kristiansand samlivsbrudd
 
 

Advokat Geir Skivik
Daglig/faglig leder

☎ 982 86 000
geir@skivikmail.no


Skivik & Co hjelper deg i saker som omhandler samlivsbrudd.

Ønsker du hjelp kan du ta kontakt via vårt sentralbord 926 15 100 , eller du kan fylle ut vårt kontaktskjema under slik at en av våre advokater kan kontakte deg.

.