Kjøp av dyr – hvilke rettigheter har du?

 
rettigheter ved kjøp av dyr
 
 

Vårt kontor fikk forleden en henvendelse fra en familie som hadde kjøpt en valp høsten 2018. Nå viser det seg at valpen har en sykdom som krever en forholdsvis kostbar behandling. Familien har ingen forsikring som vil dekke kostnadene til veterinær og spørsmålet var om man kunne kreve at selger betalte for behandlingene.

Kjøp av levende dyr er å anse som en «ting» i kjøpsrettslig forstand. Det betyr at hvis du som forbruker kjøper fra en profesjonell selger/oppdretter er det Forbrukerkjøpslovens regler som kommer til anvendelse. Hvis du kjøper fra en privatperson som ikke driver næring er det kjøpsloven som gjelder.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Rettighetene du har som kjøper er forholdsvis parallelle mellom de to lovene, men forbrukerkjøpsloven gir deg et større forbrukervern. Forbrukerkjøpslovens regler kan ikke fravikes til ulempe for kjøperen. Det betyr at uavhengig av hva som er avtalt vil du ikke bli stilt dårligere enn de rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg.

Ved salg mellom private hvor det er kjøpsloven som kommer til anvendelse er det større avtalefrihet mellom partene. Ofte vil selger kreve å få inn en klausul i avtalen om at dyret er solgt som det er, en «as is» klausul. En slik klausul vil begrense mulighetene til å reklamere.

Reklamasjonsrett

Som utgangspunkt kan vi si at tilstanden til dyret du har kjøpt skal være i samsvar med avtalen du har inngått. Med mindre dere har avtalt noe annet skal dyrets helse og egenskaper for øvrig være slik du hadde grunn til å forvente da du kjøpte dyret. Hva du hadde grunn til å forvente av dyrets helse og egenskaper vil avhenge av mange faktorer; for eksempel alder og hvilke opplysninger og beskrivelser selger har gitt deg. Hvis dine berettigede forventninger ikke innfris kan dyret være mangelfullt i lovens forstand.

Ved kjøp av levende dyr vil det alltid være en generell risiko for aldersadekvate helseplager. Slike «mangler» kan man ikke reklamere på.

Mangel – hvilke rettigheter har jeg

Hvis man konstaterer at dyret du har kjøpt er mangelfullt (i lovens forstand) inntrer en rekke rettigheter. Etter omstendighetene vil du for eksempel kunne kreve prisavslag, erstatning for kostnader du blir påført hos veterinær og i noen tilfeller vil du kunne ha krav på å levere dyret tilbake og få pengene igjen.

Prisavslag til ofte være aktuelt der man har kjøpt et dyr som skal brukes i avl eller konkurranse, og det viser seg at man ikke vil kunne oppnå de resultatet som man hadde grunn til å forvente.

For familien som hadde kjøpt valpen jeg nevnte innledningsvis var spørsmålet om selger måtte erstatte kostnadene som familien ble påført ved behandlingene hos veterinær. Etter at vi tok kontakt med selger ble det resultatet – kjøper fikk alle kostnadene dekket.

I noen tilfeller kan det også bli snakk om å levere dyret tilbake – heve kjøpet. Ved forbrukerkjøp av en profesjonell selger er kravet da at mangelen ikke er uvesentlig. Ved kjøp mellom private er kravet at mangelen er vesentlig.

Lovene formulerer med andre ord kravet for å kunne heve kjøpet forskjellig og det er ikke tilfeldig. Det skal mindre til for å kunne kreve å tilbakelevere dyret der man som forbruker har kjøpt av en profesjonell selger enn der to privatpersoner handler seg imellom.

Kontrakt

Jeg vil på det aller sterkeste anbefale at man alltid lager en skriftlig kontrakt når man kjøper et dyr. Forbrukerrådet har laget en kontrakt som heter «Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av dyr». For mange vil denne kontrakten være helt grei å bruke. Ved kjøp av dyr til bruk i avl og konkurranse vil det ofte være nødvendig med en mer omfattende avtale.

Angrefrist?

Jeg har også fått spørsmålet om det er angrefrist ved kjøp av dyr. Det kan jo hende at man ble over gjennomsnittet naivt begeistret når valpen viste seg fra sin beste side da du besøkte den hos selger. Når hverdagen kommer med istykkertygde sko, kloremerker på det antikke stuebordet du arvet fra bestemor og tisseflekker på teppet du kjøpte i Marrakech er det kanskje ikke like morsomt lenger. Svaret er nei, det er ingen alminnelig angrefrist ved kjøp av dyr. Skal du ha krav på å levere dyret tilbake må vilkårene for å heve kjøpet være innfridd.

Advokat Geir Skivik - kjøp av dyr - hvilket lovverk regulerer dette?

Advokat Geir Skivik
Daglig/faglig leder

☎ 982 86 000
geir@skivikmail.no

 

Førstegangskonsultasjon kr. 750,-

 

Har du et problem eller lurer på om du har en sak? Vi tilbyr deg en halvtimes konsultasjon for kr. 750,-. Da får vi anledning til en rask gjennomgang og vurdering av din sak og vi vil sjekke om du har krav på fri rettshjelp eller forsikringsdekning.

 

Ikke la bekymringene ta overhånd – ring oss på ☎ 926 15 100 og avtal en halvtimes samtale med en av våre advokater.