Posts in advokat
Du er blitt oppsagt - hva gjør du nå?

Når et arbeidsforhold avsluttes ved oppsigelse fra arbeidsgiver, kan det ofte være nokså dramatisk for den det gjelder. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i noen viktige rettsregler rundt avslutning av et arbeidsforhold ved oppsigelse sett fra arbeidstakers side. Et arbeidsforhold blir vanligst avsluttet ved en oppsigelse, og arbeidsmiljøloven har en rekke regler som det er viktig å kjenne til.

Read More
Oppsigelse - Tabbene som kan koste deg dyrt

Som advokat er det særlig ett saksområde som stadig overrasker meg, ett saksområde hvor man vil, og bør, forvente at partene opptrer ryddig og «etter boka», men hvor man ofte opplever at den profesjonelle part (arbeidsgiver) har liten forståelse for, eller i beste fall kunnskap om, helt grunnleggende spilleregler i arbeidslivet. Det jeg tenker på er når man som arbeidsgiver ønsker å si opp en ansatt mot den ansattes ønske.

Read More
Skjevdeling av næringsvirksomhet

Jeg har tidligere skrevet generelt om skjevdelingsreglene som parallelt med særeiereglene lar en ektefelle holde deler av verdiene utenfor skiftet ved det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd.

Når en ektefelle bringer næringsvirksomhet inn i ekteskapet og selv arbeider i virksomheten kan det oppstå vanskelige bevisspørsmål ved anvendelsen av skjevdelingsreglene. Hvor store verdier kan «klart føres tilbake til» næringsvirksomheten ektefellen eide da ekteskapet ble inngått? De samme utfordringer oppstår også hvis man arver en virksomhet (eller mottar den som gave) under ekteskapet.

Read More
Rettshjelpsdekning – din mulighet for reduserte advokatutgifter

Det er en ganske utbredt oppfatning at det å engasjere advokat fort kan bli kostbart. Det finnes mange grunner til at timeprisen er høy, men det er ikke alltid du trenger å betale hele advokatregningen selv. En del vanlige forsikringer som gjelder innbo, hus, hytte, bil og båt inneholder ofte en såkalt rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter i visse type saker.

Read More
Når uhellet først er ute

I disse ferietider tar mange pause fra det man gjør til daglig, og drar til spennende steder, eller gjør andre aktiviteter enn man vanligvis gjør. Enten du oppholder deg i Spania, i skjærgården eller til fjells, er det lurt å være forberedt på det vi håper ikke skal skje – en ulykke.

Read More
Personskade – veien til riktig erstatning

Dersom du blir skadet i en ulykke, enten det er i trafikken eller på arbeid, eller har pådratt deg en yrkessykdom, dekker forsikringsselskapet rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Å få bistand fra en spesialisert personskadeadvokat vil gi deg en rekke fordeler når du som privatperson ønsker en vurdering av om du har krav på erstatning fra forsikringsselskapet.

Read More
Intervju med Alexander Bekkevold

Vi har utvidet teamet vårt og har vært så heldige å få med oss advokat Alexander Bekkevold på laget. Alexander har arbeidet ca. 9 år i Oslo og er spesialisert innen erstatningsrett og personskader. Andre arbeidsområder er bl.a. eiendom, arbeidsrett, familie-, barn- og arverett.

I den anledning har Sørlandsavisen Kristiansand et intervju med Alexander. Hele intervjuet kan du lese HER i Sørlandsavisen.

Read More
Skadet på jobb – hvilke skader dekkes av yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte som gjelder ulykker på jobb eller yrkessykdom. I en skadesituasjon kan noen likevel bli overrasket over at NAV og forsikringsselskapet ikke tar ansvar for noen type hendelser som juridisk sett ikke faller innenfor begrepet «ulykke».

Read More