Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens Grunnbeløp (G) reguleres av Stortinget hvert år.

Grunnbeløpet i folketrygden er per 1. mai 2019 kr. 99 858,-

Klikk her for info fra Arbeidsdepartementet.
Klikk her for info om Grunnbeløp. 

Skivik & Co