Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens Grunnbeløp (G) reguleres av Stortinget hvert år.

Grunnbeløpet i folketrygden er vedtatt til kr. 96.883,- for perioden 01.05.2018 til 30.04.2019.

Klikk her for info fra Arbeidsdepartementet.
Klikk her for info om Grunnbeløp. 

Skivik & Co