Forsinkelsesrentekalkulator

Ved forsinket betaling kan kreditor på visse vilkår kreve forsinkelsesrente (tidligere kalt morarente):

Det er vedtatt at satsen for forsinkelsesrente fra 01.07.2019 er 9,25 %.

Se nærmere informasjon fra Finansdepartementet ved å klikke her.

Rentesatsen fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst åtte prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, departementet ble 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.

HJEMMEL:
Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (LOV-1976-12-17-100).
Forskrifter til forsinkelsesrenteloven

KALKULATORER:
Kalkulator for beregning av forsinkelsesrenter finner du her.
(Finansdepartementet)

TABELL:
Historisk utvikling av Forsinkelsesrenten (tabell)

Geir Skivik