Regler om prikkbelastning

 

I forskrift om prikkbelastning finner du bestemmelser om grunnlaget for prikkbelastning og om tap av førerett. I forskriftens §2 er forhold som fører til prikkbelastning listet opp. 

Det gjelder blant annet overtredelse av fartsregler, ulovlig forbikjøring, overtredelse av vikepliktsreglene og kjøring med for liten avstand til forankjørende.

I følge forskriftens §4 fører registrering av åtte prikker eller mer i løpet av tre år til tap av føreretten i seks måneder.