Timepris

Med mindre annet er særskilt avtalt vil vårt arbeid bli fakturert etter medgått tid.

Våre timepriser reflekterer hvilken erfaring den enkelte medarbeider har generelt og innen det aktuelle rettsområde.

• Senior advokat kr 2000 – kr 3000

• Ansatt advokat kr 2000 – kr 2500

• Advokatfullmektig kr 1500 – kr 2000

• Sekretær kr 750

Våre timepriser er inkl. moms.