Timepris

Med mindre annet er særskilt avtalt vil vårt arbeid bli fakturert etter medgått tid.

Våre timepriser reflekterer hvilken erfaring den enkelte medarbeider har generelt og innen det aktuelle rettsområde.

Våre timepriser er fra kr. 1875,- til kr. 2250,- inkl. moms.