Testament

advokat kristiansand

Arvelater er i utgangspunktet bundet av lovbestemt pliktdel for livsarvingene og minstearv for ektefellen og eventuelt samboer.

Den delen av arvelaters formue som ikke rammes av pliktdel eller minstearv, kan fordeles ved testament dersom arvelater har fylt 18 år.

Enslige arvelatere uten livsarvinger har full testasjonsfrihet. Testament har mindre betydning for ektefeller med livsarvinger, med mindre boet inneholder verdier som overstiger rammene for pliktdel og minstearv. Testamentets aktualitet avhenger altså av den enkeltes formue og familiesituasjon.

Også samboere vil etter de siste endringer i arveloven arve hverandre under gitte forutsetninger. Samboers rett til arv etter loven er imidlertid begrenset og det vil ofte være riktig å supplere med et testament. Testamentet kan gjøres gjensidig, slik at det gjelder uavhengig av hvem som går bort først.

Det gjelder svært strenge formkrav for testament. Man bør få hjelp av advokat i forbindelse med opprettelse av testament. Konsekvensen av feil kan bli at testamentet kjennes ugyldig.

Ny arvelov vedtatt

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven) er nå endelig vedtatt. Den ble behandlet for annen gang i Stortinget 14. mai 2019.

Det antas at loven først vil tre i kraft 01.07.2020.

For mer informasjon, se Stortingets nettside.

Loven vil for mange få stor praktisk betydning. HER kan du lese det nye lovvedtaket.

Relaterte artikler: 📄

Forslag til ny arvelov …… Les mer