Strafferett

Vi påtar oss oppdrag som forsvarer i små og store straffesaker.

Som siktet i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det offentlige betaler som hovedregel utgiftene til advokat, men det gjelder unntak i enkelte «små» saker og i en del tilståelsessaker. I alvorlige saker kan også den som er mistenkt ha krav på forsvarer på det offentliges regning.

Hos oss vil du få en rask vurdering spørsmålet om utgiftsdekningen.

Det kan lønne seg å få en advokat til å vurdere saken din selv om du ikke skulle ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

Vi hjelper også til med søknad/klage i saker som gjelder inndragning av førerkort og/eller kjøreseddel, enten inndragningen har skjedd på bakgrunn av fartsovertredelse, promille eller andre forhold.

Relaterte artikler: 📄

Ikke gi samtykke til midltertidig førerkortbeslag …… Les mer