Kjøpsrett

advokat kristiansand

Der hvor hus eller hytte, båt eller bil eller andre gjenstander skifter eier vil det alltid være grobunn for konflikt.

De vanligste spørsmålene er om det foreligger mangel. Har kjøper eller selger risikoen? Har selger oppfylt sin opplysningsplikt og sine øvrige plikter? Kan kjøper kreve utbedring, omlevering, prisavslag, heving eller erstatning? Hva bør kjøper eventuelt velge?

Har kjøper oppfylt sine plikter? Kan selger kreve betaling, heving eller erstatning? Har kjøper undersøkelsesplikt, og har han overholdt denne? Er det reklamert i tide?

Hvordan beregner man prisavslag? Hvordan foregår hevingsoppgjøret?

Vi har en rekke forskjellige regelsett i kjøps- og avtaleretten. Rettskildebildet er uoversiktlig for en som ikke vet hvor han skal lete. Tvistene handler ofte om store verdier, og det lønner seg å få kyndig hjelp.

Ofte vil omkostningene ved disse sakene være dekket under rettshjelpsforsikringen på din innboforsikring.

Relaterte artikler: 📄

Kjøp av bruktbil - reklamasjon …… Les mer
Rettigheter ved boligkjøp …… Les mer
Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt ….. Les mer
Hva følger med når du kjøper bolig?
La forsikringsselskapet ta advokatkostnad ….. Les mer
Regjeringen vil forby å selge bolig ….. Les mer