Forsikringsrett

advokat kristiansand

De aller fleste forsikrer seg i god tro om at de er dekket dersom uhellet skulle være ute. Men hva gjør du dersom forsikringsselskapet ikke vil erkjenne ansvar, eller dersom selskapet ikke vil dekke skaden fullt ut? Du bør få en vurdering av saken din så snart som mulig.

Vi kan vurdere din forsikringsavtale og undersøke de øvrige forutsetningene for selskapets ansvar, slik at erstatningsoppgjøret kan skje i henhold til avtalen.

Vi vil også vurdere spørsmålet om foreldelse. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, men det gjelder viktige og vidtrekkende unntak.

Omkostningene ved å føre tvist mot et forsikringsselskap vil bli krevd dekket av selskapet som motpart. Du kan dessuten ha dekning under en rettshjelpsforsikring knyttet til din boligforsikring, innboforsikring e.l.

Relaterte artikler: 📄

Kjøp av bruktbil - reklamasjon …… Les mer
La forsikringsselskapet ta advokatkostnadene …… Les mer
Personskadeerstatning ….. Les mer