Fast eiendom

advokat, kristiansand, eiendom

Skivik & Co har lang erfaring med saken som gjelder fast eiendom, både reguleringssaker, kjøp/salg, feil og mangler, entreprise (bygging) og drift av eiendom.

Mangel ved bolig

Hvis det oppstår problemer i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom kan du få bistand når det gjelder råd om dine plikter og sikring av egne rettigheter. Enten du er selger eller kjøper, vil vi kunne bistå med juridisk rådgivning og bistand til å løse konflikter mellom kontraktsparter og andre parter.

Disse sakene vil du i alminnelighet få dekket gjennom din rettshjelpsforsikring.

Kjøp og salg

Vi bistår med kontraktsdokumenter og vi kan fungere som rådgivere ved avhending av fast eiendom. Dette kan være bebygde eiendommer, eller eiendommer under utbygging. Ved å velge fanen “eiendomsmegling” vil du kunne lese mer om vår eiendomsmegleravdeling.

Bygging og entreprise

Vi har lang erfaring med byggesaker og inngåelse av entrepriseavtaler. Vi bistår med å få de rette godkjennelser og med å lose byggeprosjektene trygt i havn til prosjektet er fullført.

Drift og endringer

Vi bistår ved etablering av borettslag og eierseksjonssameier. Vi har kompetanse vedrørende spørsmål om seksjonering/reseksjonering, utarbeidelse av vedtekter, samt forvaltning og drift av sameier og næringseiendommer.

Relaterte artikler: 📄

Fremtidsfullmakt ……. Les mer
Rettigheter ved boligkjøp ……. Les mer

Regjeringen vil forby å selge bolig «som den er» …. Les mer
La forsikringsselskapet ta advokatkostnadene …… Les mer
Dårlig håndverk Del I ……. Les mer
Dårlig håndverk Del II ……. Les mer
Opplysningsplikt og undersøkelsesplikt ….. Les mer
Selgers ansvar ved salg av fast …… Les mer
Må det betales dokumentavgift ……. Les mer