Samboeravtale

Det kan råde usikkerhet omkring samboeres juridiske rettigheter og plikter.

Ektefellers økonomiske forhold er godt regulert i loven. Slik er det ikke for samboere. Men de kan regulere sine økonomiske forhold selv gjennom avtaler.

En samboeravtale kan regulere de økonomiske forholdene så lenge samboerforholdet består samt hvordan delingen skal skje ved oppløsning av forholdet. Det er mange forhold som kan – og bør – reguleres i en samboeravtale, f.eks hva som er eneeie og hva som er sameie, hvem som eier boligen, hvem som ansvar for gjelden, hvordan utgiftene skal fordeles osv. Som samboere bør man også vurdere om det skal avtales noe m.h.t. forsikringer og eventuelt arv/testament.

Når det gjelder spørsmål relatert til barn, er samboere og ektefeller likestilt på de fleste områder når det gjelder spørsmålet barnefordeling og samvær.

Flere av de spørsmålene som oppstår i forbindelse med ugift samliv er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.