Voldsoffer

Søknad om voldsoffererstatning er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp. Vi bistår deg som har blitt utsatt for vold med å fremme ditt krav og få et riktig erstatningsoppgjør