Særeie og ektepakt

Ektepakt er nødvendig først og fremst hvis ektefellene ønsker å avtale andre formuesordninger enn de som automatisk følger av loven.

Typiske eksempler kan være hvis ektefellene ønsker å begrense felleseiet ved å avtale særeie eller mellomformer mellom særeie og felleseie, hvis ektefellene ønsker å utvide grunnlaget for likedeling ved å innskrenke retten til skjevdeling, hvis ektefellene ønsker å ha mulighet til å dele felleseie når som helst, ikke først når ekteskapet opphører, hvis ektefellene gir hverandre større gaver, uansett hvilken formuesordning de ellers har valgt osv.

Hvilken ordning skal gjelde ved samlivsbrudd, og hvilken ordning skal gjelde ved død? Hva med mulighetene for uskifte? Hvilken betydning har det at vi har fellesbarn eller særkullsbarn? Spørsmålene er mange, og dere bør ha fagkyndig hjelp, slik at dere finner den beste løsningen. Formkravene er strenge, og noen ektepakter må tinglyses.

Relaterte artikler: 📄

Arv og særeie for fritidseiendom……. Les mer
Gjeldsfradrag ved skilsmisse……. Les mer