Skiftesaker

Et skifte etter et samlivsbrudd kan være komplisert, og det handler ofte om store verdier. Det er viktig at skiftet er rettferdig, og det lønner seg å få fagkyndig hjelp.

Hva er felleseie og særeie, eneeie og sameie? Hvilke sameiebrøker skal legges til grunn?
Hvem har råderett over eiendelene, og hvilken betydning har dette på skiftet?
Hvem er ansvarlig for gjelden? Er det fellesgjeld eller særgjeld?
Hvordan skal verdiene og eiendelene fordeles? Har noen krav på boligen?
Hva er skjevdeling? Hva er vederlagskrav?

Saker om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller og samboere er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Relaterte artikler: 📄

Skjevdeling etter samlivsbrudd…. Les mer
Gjeldsfradrag ved skilsmisse…. Les mer