Husleie

advokat kristiansand

På samme måte som ved et kjøp, kan også et leieobjekt ha mangler. Den boligen eller det forretningslokalet du leier skal være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen.

I motsatt fall oppstår blant annet spørsmål om reklamasjon, krav på retting, heving, erstatning, tilbakeholdelse av leie mm.

Under leieforholdets gang vil det også kunne reises spørsmål om partenes plikter i leietiden, herunder ansvar for skader og mangler.

Leieavtalen kan opphøre ved at opphørstidspunktet er forhåndsbestemt, eller den kan opphøre ved oppsigelse. Ved vesentlig mislighold kan leieavtalen heves. Utleier
kan i spesielle tilfeller kreve utkastelse dersom ikke leietaker vil flytte frivillig.

Saker om oppsigelse og utkastelse av leietaker fra bolig tilhører de prioriterte sakene i forhold til reglene om fri rettshjelp.