Fastpris

  • Samboeravtale, fra kr. 5000,-

  • Testament, enkelt eller gjensidig, fra kr. 5000,-

  • Ektepakt med bevitnelse, fra kr. 3750,-

  • Samboeravtale og testament, fra kr. 7000,-

  • Ektepakt og testament, med bevitnelse, fra kr. 7000,-

  • Gjeldsbrev og pantobligasjoner med bevitnelse, fra kr. 3750,-

Alle fastpriser er “fra” priser og er inklusiv moms.  Normalt vil “fra” prisen være den som blir benyttet, men dersom det er særlige behov i den enkelte sak, nødvendig å utarbeide omfattende dokumenter, utrede klientens rettslige posisjon osv, vil saken måtte faktureres etter medgått tid.