Bistandsadvokat

advokat, kristiansand, bistandsadvokat

Vi påtar oss oppdrag som bistandsadvokat.

Dersom du har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser og/eller grov vold har du krav på bistandsadvokat. Videre har du krav på bistandsadvokat når en sak om besøks- eller kontaktforbud i eget hjem bringes inn for retten dersom du er den som forbudet skal beskytte.

Som bistandsadvokat skal vi ivareta dine interesser i forbindelse med etterforskningen og rettssaken. Vi vil være med deg i avhør, delta på rettsmøter, be om ytterligere etterforskning hvis vi mener det er nødvendig, fremme dine økonomiske krav mot gjerningsmannen osv.

Det er retten som oppnevner oss som din bistandsadvokat dersom du har gitt uttrykk for at du ønsker vår hjelp.