Barnefordeling

advokat, kristiansand, barnefordeling

I forbindelse med et samlivsbrudd oppstår spørsmål om hvor felles barn skal bo, i hvilket omfang det skal utøves samvær og eventuelt hvem som skal ha foreldreansvar.

Det spørsmålet som oftest skaper uenighet er hvor felles barn skal bo. Det er fremdeles mest vanlig at barn bor fast hos den ene av foreldrene, men delt omsorg i forskjellige varianter begynner å bli mer og mer vanlig og blir ofte anbefalt av de sakkyndige der foreldrene evner å ha et godt samarbeid etter samlivsbruddet.

Den av foreldrene som ikke har den daglige omsorgen bør ha samvær. Dersom det blir avtalt “vanlig” samvær gir det rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, til sammen 3 uker i sommerferien samt annenhver høst-, vinter- og påskeferie.

Foreldreansvaret er den rett og plikt som foreldrene har til å bestemme over barnets viktige personlige forhold.

Vi arbeider daglig med spørsmål knyttet til daglig omsorg, foreldreansvar og samvær.

Barnefordelingssaker er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Relaterte artikler: 📄

Barnefordelingssaker etter samlivsbrudd…. Les mer
Hva gjør du når den som barnet bor hos ikke…… Les mer
Barn og samlivsbrudd - hvor mye ….. Les mer