Arbeidsrett

advokat kristiansand

Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver bør du skaffe deg oversikt over dine rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Advokatene i Sørlandsparken arbeider mye med arbeidsrett, spesielt med praktiske problemstillinger knyttet til oppsigelse, avskjed, lønn og feriepenger. Generelt kan vi si at det er en stor fordel å kjenne sin posisjon. Det er også vår erfaring at mange trenger hjelp til å finne frem i det arbeidsrettslige terrenget.

En oppsigelse eller avskjed skal være saklig. Arbeidsgiver kan pådra seg erstatningsansvar dersom en oppsigelse eller avskjed er urettmessig. Arbeidstaker kan i så fall kreve dekket sitt økonomiske tap, men det kan også bli tale om krav om oppreisning for skade av ikke-økonomisk art.

For arbeidstaker er saker om oppsigelse og avskjed prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.