Advokat/advokatfullmektig

Arbeidsgiver   Skivik & Co / Advokatene i Sørlandsparken
Stillingstittel   Advokat / advokatfullmektig
Frist                Snarest
Varighet          Fast

Skivik & Co / Advokatene i Sørlandsparken er et advokatfellesskap beliggende i sentrale og moderne lokaler i Sørlandsparken, Kristiansand.   Fellesskapet består av både advokater og eiendomsmeglere.

Sørlandsparken er landsdelens største handelssentrum og arbeidsplass. Vår beliggenhet gjør at vi bistår både private og næringsdrivende fra begge Agderfylkene.  Vi har også mange eiendomsmegleroppdrag.

En av våre advokater har tiltrådt stilling som kommuneadvokat og er i en prosess hvor hans private virksomhet avvikles.  Vi har derfor plass – og bruk for - flere i vårt fellesskap.  

Vi ønsker primært å knytte til oss en eller flere personer som vil drive selvstendig som advokat.  Vi kan tilby et godt og utpreget sosialt miljø.  Vi har god sakstilgang og gode muligheter for faglig utvikling.

Det kan også være aktuelt å vurdere ansettelse av advokat/-fullmektig.

For eventuell ansettelse er det ønskelig at du er strukturert, har god evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne resultater.  Du må være opptatt av å levere et godt faglig produkt, men også være kommersielt orientert.  Du må være positiv til de utfordringer arbeidet byr på og være serviceinnstilt overfor våre kunder.  

Dine personlige egenskaper er like viktige som akademiske resultat.  Har du evnen til å jobbe selvstendig, bygge nettverk, tenke kommersielt og bidra til å etablere egen portefølje ligger det gode forutsetninger for et langt og godt samarbeid.  

For nærmere informasjon kontakt

•    Adv. Geir Skivik / 982 86 000 /geir@skivikmail.no.
•    Adv. Marte Aarthun / 971 83 779 / marte@aisor.no

Søknad med CV, vitnemål og eventuelle attester sendes til post@aisor.no

 

 

Gruppebilde.jpg