Personskade

Har du vært utsatt for en personskade, enten under arbeid, i trafikken eller ved behandling hos lege eller sykehus? Vi har særskilt kompetanse innen yrkesskade, bilskade og pasientskadeerstatning. Vi bistår deg med å fremme ditt krav og i prosessen med å få et riktig erstatningsoppgjør. I de fleste tilfeller dekker forsikringsselskapet advokatbistand, og personskadesaker er prioriterte i forhold til reglene om fri rettshjelp.

Relaterte artikler: 📄

Personskade - veien til……. Les mer
Skadet på jobb - hvilke skader ….. Les mer
Personskadeerstatning …… Les mer