Personskade?

Gratis førstegangs-konsultasjon

Kan du ha krav på erstatning som følge av en personskade?

Dersom du er påført skade som følge av fritidsulykke, trafikkulykke eller arbeidsulykke, kan du ha krav på erstatning. Også personskade påført eksempelvis gjennom voldsutøvelse eller ved uaktsomhet, kan gi rett til erstatning. Det kan også tilkjennes erstatning for en rekke sykdommer som er påført i yrkessammenheng. Erstatning kan tilkjennes for inntektstap, tapt arbeidsevne i hjemmet, utgifter samt ménerstatning.

Utgifter til juridisk bistand

Mange unnlater å ta kontakt med advokat av frykt for hva det kan koste. Vi tilbyr derfor en gratis samtale , hvor vi vurderer om du har en god sak eller om den vil være risikabel å ta videre. Du får prate med en spesialisert personskadeadvokat med lang erfaring innen personskaderett og forsikringsrett. Å velge riktig advokat kan utgjøre en forskjell på forsikringsutbetalingen.

Har du krav på erstatning, dekkes dine advokatutgifter normalt av forsikringsselskapet. Vi undersøker også om du har krav på fri rettshjelp.

Bistand fra en spesialisert personskadeadvokat kan føre til raskere saksbehandling hos forsikringsselskapet, bedre valg underveis i saken og en høyere erstatning.

 
personskadeadvokat Alexander Bekkevold
 

Advokat Alexander Bekkevold
982 32 991
alexander@skivikmail.no

Skivik & Co