Utsatt for en skade?

Yrkesskade - yrkessykdom – fritidsulykke – trafikkskade

Kontakt oss for en prat for å se om du kan ha krav på en større erstatning.

Normalt betaler forsikringsselskapet for din advokat
Kanskje vi kan hjelpe deg med raskere saksbehandling hos forsikringsselskapet,
bedre valg underveis i saken og en høyere erstatning til slutt?

 
personskadeadvokat Alexander Bekkevold
 

Advokat Alexander Bekkevold
982 32 991
alexander@skivikmail.no

Skivik & Co