Hvordan unngå arv til egne barn

I situasjoner der foreldre av ulike grunner ikke har kontakt eller ikke ønsker at egne barn skal motta arv, kan de ønske å gi bort gaver i livet for å unngå arvereglene. I utgangspunktet kan man gi bort hele sin formue så lenge man lever. Gaveoverføringer kan likevel innebære konflikter i ettertid, og det er tema for denne artikkelen.

Read More
arverettSkivik & Co
Ledig plass i advokatfellesskap

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere personer som vil drive selvstendig som advokat. Vi kan tilby et godt og utpreget sosialt miljø. Vi arbeider inne flere juridiske fagområder, har jevn sakstilgang og gode muligheter for faglig utvikling.

Read More
Skivik & Co
Dårlig håndverk, Del I

Håndverkere trenger vi alle fra tid til annen, for eksempel hvis man skal bygge på huset. Som oftest går det greit, men det er også mange skrekkhistorier. Byggebransjen er et område hvor gode tider trekker til seg mange lykkejegere, ikke fagkyndige personer på jakt etter raske penger. Det kan koste deg dyrt.

Read More
Personskadeerstatning

Ved ulykker, enten i trafikken, på jobb eller i fritid er mange er opptatt av om de har krav på å få erstatning for den skaden de har blitt påført. Noe av det viktigste en gjør er å oppsøke lege så fort som mulig. Denne uka skriver vi litt om hva som skal til for å få erstatning etter en ulykke.

Read More
Slik unngår du samboerfella

Et tema som stadig er aktuelt og som vi nylig fikk forespørsel om, er hva man bør tenke på når man som samboere vurderer å kjøpe bolig sammen.

Jeg har valgt å kalle artikkelen for «Samboerfella».  Årsaken er at manglende avtale omkring boligen er den hyppigste årsaken til at den ene parten sitter igjen uten «nåla i veggen» når samlivet tar slutt.

Read More