Når uhellet først er ute

 

I disse ferietider tar mange pause fra det man gjør til daglig, og drar til spennende steder, eller gjør andre aktiviteter enn man vanligvis gjør. Enten du oppholder deg i Spania, i skjærgården eller til fjells, er det lurt å være forberedt på det vi håper ikke skal skje – en ulykke.

På ferie er man gjerne ekstra sårbar for uforutsette hendelser. Man er kanskje på et ukjent sted eller langt hjemmefra, og tilfellene som kan oppstå kan være svært ulike: Det kan være en alvorlig trafikkulykke eller en irriterende ripe i bilen påført av en ukjent bil, en brukket arm i utlandet eller en øyeskade på fjellet, feilbehandling på offentlig eller privat sykehus, eller at du er blitt utsatt for vold eller overgrep på en festival.

I alle disse tilfellene kan enten kroppen, psyken eller kostbare eiendeler ta skade. I de mer alvorlige tilfellene får man en kombinasjon av både store materielle skader og alvorlige personskader – som f.eks. i en trafikkulykke.

Ferie krever et visst nivå av planlegging for å lykkes, og dersom du gjør noen enkle forberedelser, kan du også være bedre rustet dersom en uønskede hendelser skulle inntreffe. Da vil du ha bedre forutsetninger for å håndtere situasjoner som oppstår på en god måte. Her kommer noen konkrete tips.

1. Vær forberedt.

Sjekk at du er forsikret og at forsikringen gjelder, f.eks. for hele reiseperioden, og at forsikringspremien er betalt. Sørg for lett tilgjengelig kontaktinformasjon til forsikringsselskapet og eventuelt et nummer til selskapets døgnbemannede vakttelefon, dersom de har det, så du kan få hjelp når som helst på døgnet og i andre tidssoner. Det kan være lurt å også ta med skriftlig kontaktinformasjon og ikke bare legge telefonnummer til selskapet inn på mobilen. Det hjelper lite å ha alt lagret på en mobil dersom den blir stjålet eller ødelagt. Det kan være lurt å ta med seg Europeisk helsetrygdkort som gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du befinner deg.

2. Sjekk dekning og vilkår.

På ferie bruker vi gjerne mer penger på spennende aktiviteter og actionfylte opplevelser enn ellers. Dersom du blir skadet under enkelte slike aktiviteter er det ikke alltid den vanlige reiseforsikringen eller fritidsulykkesforsikringen dekker skaden. Ved risikofylte aktiviteter, med sannsynlighet for skade godt over det som er dagligdags, kan det være lurt å tegne en ekstra forsikring. Slike aktiviteter kan f.eks. være sportsdykking med tank, fjellklatring, seilflyging, ballongflyging, hanggliding, kjøring med småfly, fallskjermhopping, off-pistkjøring, brevandring osv. Ved slike ekstra risikofylte ferieaktiviteter er det lurt å være tilstrekkelig forsikret. Her er ofte sannsynligheten stor både for at det skjer en skade og at skaden, når den først inntreffer, blir alvorlig.

3. Dokumenter alt som du tror kan bli relevant.

Ta bilder av skaden, både materielle og kroppslige, merk deg tid og sted, adresser osv. Ta kontakt med eventuelle vitner, skriv ned navn og kontaktinfo. Ta vare på kvitteringer fra utlegg, behandlinger, sykehusopphold og andre nødvendige utgifter du har fått pga. skaden. Ved alvorlige ulykker kan man få varig skade. Dersom du har smerter, sår, hudavskrapning, blåmerker eller mer alvorlige plager i etterkant av en hendelse, anbefales det å oppsøke lege. Dersom det flere måneder senere kanskje viser seg at plagene blir permanente eller tilstanden blir kronisk, vil forsikringsselskapene vurdere hvilke symptomer du kan dokumentere typisk i en pasientjournal fra de første 3 døgn etter skadehendelsen. Dersom de plagene som senere har blitt kroniske, kan knyttes opp mot de plagene du hadde rett etter skadehendelsen, vil dette lettere kunne gi erstatning. Motsatt blir det når det etter uker eller måneder etter skadehendelsen skulle dukke opp nye eller andre symptomer i andre deler av kroppen.

4. Ta kontakt med forsikringsselskapet tidlig.

Fyll ut skademelding og meld ifra om skadehendelsen så raskt som mulig. Selv om du ikke har alle kvitteringer eller dokumenter klare, kan disse normalt ettersendes. Dersom du ikke har et skademeldingsskjema tilgjengelig, er det alltid lurt å skrive ned mest mulig mens hendelsen fortsatt sitter ferskt i minnet. Det er tidsfrister på å melde forsikringssaker på 1 år, så her gjelder det å melde ifra så snart man forstår at dette muligens omfattes av forsikringen. Dersom saken ikke meldes innen de frister som gjelder, kan retten til erstatning gå tapt. Noen selskaper kan også hjelpe til med en foreløpig utbetaling, slik at man ikke alltid trenger å legge ut selv og først få dekket dette i etterkant.

5. Engasjer personskadeadvokat fra starten.

En spesialisert personskadeadvokat vil kunne hjelpe med gode råd og innspill allerede fra skadetidspunktet. Når det skal skrives skademelding til forsikringsselskapet etter en personskade, er det mange fallgruver man kan gå i når man kanskje fyller ut et slik skjema bare én gang i livet. Særlig viktig er det å få fram skadehendelsen, og vite hva som er relevant og hvor detaljert det er lurt å være. Min egen erfaring er at allerede her kan mye vinnes – eller eventuelt tapes. For et utrent øye, kan det nesten virke som om enkelte ord gjør at forsikringsselskapet avslår saken. Dette kan virke som flisespikkeri, men har å gjøre med at ikke alle type skadehendelser omfattes av forsikringsdekningen. Dersom alle mulige hendelser skulle gitt rett til erstatning, ville trolig forsikringspremien blitt svært høy. Normalt ved personskade, er at også utgifter til advokat dekkes. Du står selv fritt til å velge advokat av eget ønske, men det anbefales å bruke en som har spesialisering innen personskade og har jobbet med dette i noen år og som gjerne kjenner forsikringsselskapene fra innsiden.

I Advokatfirmaet Skivik & Co vil vi i en begrenset periode denne sommeren kunne tilby en gratis og uforpliktende vurdering av din personskadesak.

Relaterte artikler: 📄


Personskade - veien til riktig erstatning …. Les mer
Gratis førstegangskonsultasjon ….. Les mer
La forsikringsselskapet ta utgiftene …… Les mer
Skadet på jobb - hvilke skader ……. Les mer 
Alexander Bekkevold - Personskadeadvokat

Advokat Alexander Bekkevold
982 32 991
alexander@skivikmail.no

 
 
 

La vår erfarne advokat med spesialkompetanse innen erstatningsrett, personskade og forsikring bistå deg dersom du har vært utsatt for en skade eller ulykke i ferien. Beskriv kort saken din i skjemaet du finner link til nedenfor, og vår advokat vil kontakte deg. Du vil også finne ut hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, og om advokatutgiftene dekkes av forsikringsselskapet.

Ikke la erstatningskravet ditt bli foreldet – ring oss på ☎ 926 15 100 eller fyll ut kontaktskjema.