Nå blir du registrert i et gjeldsregister!

 
gjeldsregister

Finansdepartementet har besluttet at det skal etableres flere gjeldsregistre over sikret og usikret gjeld, for å motvirke overbelåning. Hittil har det vært enkelt i dagens lånemarked å villede långivere om gjeldsbyrden ved opptak av nye lån. Du har kanskje hørt om noen som tok opp et forbrukslån for å bruke det som «egenkapital» for et boliglån?

Fra 1. juli i år ble det innført tre gjeldsregistre i Norge. Ett som er drevet av bransjeorganisasjonen Finans Norge, de to andre er drevet av Experian og Evry. Datatilsynet har lenge vært skeptiske til opprettelsen av disse registrene, men vil være tilsynsmyndighet for at dette foregår i ordnede former. Det vil kunne få flere konsekvenser nå som gjeldsregisteret er innført, blant annet på gjeldsgrad, gjeldsutstedelse og betjening. Jeg vil gå nærmere inn på hvilke utslag dette regelverket kan ha på dagens boligmarked, men først kan det være nyttig å belyse hvorfor et slikt register blir innført.

Aldri før har nordmenn hatt mer gjeld enn vi har i dag, og myndighetene ønsker å dempe gjeldsveksten, eller forsikre seg om at den er håndterbar ved neste finanskrise. Ved å synliggjøre gjelden gjennom disse registrene, vil bankene og finansinstitusjonene få et nyttig verktøy. De vil også få innsikt i hvor mye gjeld kundene deres faktisk har.

Ubrukt kreditt blir regnet som gjeld.

Nordmenn har en samlet ubrukt kreditt på 114 milliarder kroner. Handler du bensin, møbler, data eller bestiller fly, hotell og reiser er sjansen stor for at du er blitt tilbudt og har sagt ja til et kredittkort. Sjansen er også stor for at dette kortet bare blir liggende.

Fram til du ble registrert i gjeldsregisteret har disse kortene ikke kostet deg noe. Men fra og med 1. juli i år har disse kortene blitt regnet som en del av din gjeld, selv om disse ikke er brukt. Dette vil i praksis si at dersom du har 4 kredittkort med en kredittgrense på 50.000 kroner hver, så vil du kunne ta opp 200.000 kroner mindre i lån etter innføringen av gjeldsregisteret.

Dersom du er i prosessen med å søke nytt lån/refinansiering er mitt tips å klippe kortene du ikke bruker og melde i fra til utsteder om at kreditten må slettes. Bare på denne måten kan du få bort ubenyttet kreditt.

Hvordan påvirker dette boligmarkedet?

Dette vil få både positive og negative effekter for boligmarkedet i Norge. Flere eksperter har uttalt at de tror boligmarkedet kan falle ved innføring av et gjeldsregister. Årsaken til dette er strengere kredittgivning som følge av synlig forbruksgjeld. Over natten vil det plutselig være færre som får store finansieringsbevis. Det kan også argumenteres med at balansen til bankene plutselig blir dårligere, når store deler av utlånsporteføljen viser seg å være mer risikabel som følge av at låntagernes totalgjeld viste seg å være større enn antatt. Da kan bankene bli tvunget til å bremse.

Ser vi litt mer langsiktig på det, er det tydelig at det norske utlånsmarkedet og dermed boligmarkedet, vil bli styrket av et mer transparent system. Tidligere har det vært vanskelig for banker å bedømme utlånsrisiko, men nå vil det bli enklere. Dette vil beskytte oss mot kriser ved et senere tidspunkt. Konklusjonen av dette må være at kredittmarkedet i Norge går inn i en kritisk fase, der konsekvensene kan bli at færre får boliglån. På lengre sikt vil dette understøtte boligmarkedet med bedre og sterkere låntagere.

Relaterte artikler: 📄

Student - eie eller leie …… Les mer
Slik selger du boligen …… Les mer
Tips før salg av bolig ……. Les mer
Derfor er en verdivurdering av din …… Les mer
Hva følger med når du kjøper bolig ….. Les mer
Regjeringen vil forby å selge ….. Les mer
Rettigheter ved boligkjøp ….. Les mer


 
eiendomsmegler kristiansand - Maiurs M. Andreassen

Eiendomsmegler Marius Mykland Andreassen
400 56 600
marius@skivikmail.no

 
 
 

Har du spørsmål angående kjøp eller salg av bolig? Kontakt oss her.